نمایندگی فروش محصولات
شرکت سیمکو (توليد كننده سيم و كابل)

جدیدترین مقالات ثبت شده

مدلسازی و شبیه سازی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای ( تست ) مشاهده

مدلسازی و شبیه سازی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای ( تست )

اين ژنراتور از نظر ساختمان روتور داراي روتور قطب صاف بدليل سرعت بالاي روتور در توربوژنراتور ميباشد و روي آن شمشهاي مسي بعنوان سيمپيچي تحريک و سيمپيچي ميراساز (Damp...

view: 38 / Comment: 0
مدلسازی و شبیه سازی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای ( تست ) مشاهده

مدلسازی و شبیه سازی نیروگاههای تلمبه ذخیره ای ( تست )

اين ژنراتور از نظر ساختمان روتور داراي روتور قطب صاف بدليل سرعت بالاي روتور در توربوژنراتور ميباشد و روي آن شمشهاي مسي بعنوان سيمپيچي تحريک و سيمپيچي ميراساز (Damper bar...

view: 33 / Comment: 0
دی ان ان