نمایندگی فروش محصولات
 (توليد كننده سيم و كابل)

رنگ بندی کابل ها

host 20377 : تعداد بازدید

اصلی ترین رنگ بندی در کابلهای معمول در بازار ایران مطابق استاندارد IEC 60227 و یا ISIRI 607 میباشد . 
خلاصه این رنگ بندی در زیر آمده است.
 

سیم و کابل تک رشته

رنگبندی ترجیحی خاصی ندارد (رنگ عایق کابل تک رشته را معمولا سیاه انتخاب میکنند)

کابل دو رشته

رنگبندی ترجیحی خاصی ندارد (معمولا رنگ سیاه جهت فاز و آبی جهت نول میباشد هر چند میتوان از رنگهای دیگر نیز استفاده کرد)

کابل سه رشته

زرد/ سبز – آبی – قهوه ای یا سیاه (جهت کابلهای ارت دار)

طوسی – سیاه – قهوه ای

کابل چهار رشته

زرد/سبز – طوسی – سیاه – قهوه ای

 

آبی– طوسی – سیاه – قهوه ای

کابل پنج رشته

زرد/سبز – آبی – مشکی – قهوه ای - طوسی

 

قهوه ای – آبی – مشکی – طوسی – مشکی

 

رنگ سیم ارت

در توزیع رنگ ها برای رشته رنگی سبز /زرد باید یکی از رنگها حداقل 30٪ و حداکثر 70٪ از سطح رشته و رنگ دیگر بقیه سطح را بپوشاند.

در کابلها رنگ زرد/سبز منحصرأ به منظور شناسایی رشته ای از کابل است . از آن به عنوان اتصال زمین و یا تدابیر حفاظتی مشابه استفاده شود رنگ آبی برای مشخص کردن رشته سیم نول در نظر گرفته شده است چنانچه سیم نول وجود نداشته باشد در این صورت رنگ آبی رامیتوان برای مشخص کردن هر رشته ای از کابل به غیر از رشته مخصوص اتصال زمین یا هادی حفاظتی به کار برد.

printrating
  نظرات

دی ان ان