نمایندگی فروش محصولات
 (توليد كننده سيم و كابل)

دی ان ان